Despre noi

Vă doriți o afacere prosperă?

Vreți să dezvoltați afacerea Dvs. sau să începeți una nouă?

Doriți să știți cum puteți obține finanțare cu ajutorul fondurilor nerambursabile, europene sau naționale?

VĂ STĂM LA DISPOZIȚIE!

Despre noi

-avem elaborate proiecte de succes în unele domenii care au fost înființate în perioada 2014-2020, prin care am dovedit faptul că absorbția și câștigarea fondurilor nerambursabile este o misiune posibilă.

– studiile superioare de specialitate (științe economice) stau la baza competențelor echipei la care se adaugă experiența acumulată din cererile de finanțare elaborate. -clienții sunt sprijiniți de consultanți bine pregătiți astfel încât să poată oferi servicii de cea mai înaltă calitate.

Servicii oferite

Monitorizarea personalizată a oportunităţilor de finanţare

 • Identificarea proiectelor de finanţare eligibile pentru client
 • Urmărirea oportunităţilor oferite atât de Uniunea Europeană, Guvernul României cât şi alte surse
 • Consultanţă cu privire la sporirea șanselor de succes al proiectului

Elaborarea proiectului/cererii de finanțare

 • Evaluări economico – financiare
 • Planuri de afaceri
 • Studii de fezabilitate
 • Memorii justificative
 • Analiză cost-beneficiu
 • Elaborarea şi completarea declaraţiilor
 • Depunerea proiectelor  (şi documentelor anexe) la instituţia abilitată
 • Asistenţă pe perioada verificării proiectelor (răspuns la eventualele solicitări din partea autorităților)

Consultanţă pe perioada de implementare și post-implementare, organizarea procedurilor de achiziţii

 • Elaborare rapoarte de progres depuse cu cererile de rambursare intermediare și rapoarte finale
 • Consultanță și verificare documente justificative necesare, întocmire dosar cereri de rambursare/cereri de plată
 • Consultanţă şi ajutor oferit pentru furnizorii/terții/echipa de management implicaţi în proiect: contabil, arhitect, proiectant, executant, furnizori de echipamente şi/sau servicii
 • Notă de determinare a valorii contractului
 • Întocmire specificații tehnice
 • Trimitere cereri de ofertă/publicare anunţ de intenţie (după caz)
 • Consultanță în analiza ofertelor primite din partea potențialilor furnizori/prestatori
 • Notă justificativă de atribuire
 • Informare ofertanţi/publicare anunţ de atribuire (după caz)

Servicii de consultanță în domeniul contabil și financiar/fiscal

TARIFE

Asigurăm consultanţă gratuită pentru verificarea și analiza eligibilităţii solicitantului.

Oferim transparenţă totală în ceea ce privește costurile aplicate, care sunt reflectate şi prin contractele de colaborare pe baza cărora lucrăm. După analiza gratuită a eligibilității solicitantului aplicăm un tarif unic pentru serviciile de consultanță și întocmire proiect, și un tarif de succes după ce proiectul a fost admis și selectat pentru finanțare.